Nyírtelek és Nyírszőlős közötti utak kapnak szilárd burkolatot

A Mátyásbokori út, valamint az abból nyíló Csernyikbokori út kialakítása a feladat, a tervezett út hossza összesen 840 méter.

Nyíregyháza rendelkezik hazánk második legnagyobb tanyavilágával – irja a magyarepitok.hu. Egyedülálló a Nyíregyháza környéki bokortanyás teleülésszerkezet, amely a XVIII. században alakult ki és jelentősen eltér az alföld önálló tanyáitól. A falunál is kisebb településformát a tirpák lakosság életmódja hozta létre, akik tavasztól őszig a tanyán, télen a városban laktak. A századfordulón az egyre népesebb bokortanyás térségben az aprófalvakéhoz hasonló településhálózat jött létre, ami a mai napig jól követhető.
Az elnéptelenedés évtizedei után mára több életképes gazdaság, vállalkozás működik a bokortanyákon, de sokan a természeti környezet miatt költöznek ki. A városból kitelepülőket vonzza az olcsó telekár is, ezért a bokrok lassan lakóterületté alakulnak. Ennek erősítése érdekében döntöttek két, mára ismét gyakran használt földút burkolásáról Nyírtelek és Nyírszőlős között. A pályázatot a „Ke-Víz 21” zRt. nyerte el. A nettó 98 millió forintos beruházás során a nyíregyházi Mátyásbokori út, valamint az abból nyíló Csernyikbokori út kialakítása a nyertes feladata.
Amelyben: szilárd útburkolatot és csapadékvíz elvezetést kell kiépíteni, valamint elvégezni az érintett útszakasz kategóriába sorolását.
Főbb mennyiségek: a tervezett út hossza összesen 840 méter, szélessége 4 méter, szegélyépítés 895 méter hosszon, szivárgó rendszer építése 229 méteren szükséges.
Út főpálya aszfaltozásához szükséges mennyiség: AC-16 (alap-kopóréteg) 237 m3.

Aktuális híreink