Minőségpolitika

Minőség-politika

„KE-VÍZ 21” zRt. Minőség-, Környezeti- és MEB Politika

Célunk:

A magas- és mélyépítési, a kapcsolódó technológiai szerelési, valamint az út- és hídépítési, továbbá az aszfaltgyártási szegmensben Megrendelőink igényeinek, elképzeléseinek megvalósítása kiemelkedő minőségben, értékben és esztétikában úgy, hogy vezető szerepet töltsünk be régiónkban az építőipari kivitelezés területén.

Tevékenységünket a külső-belső környezetünk átfogó elemzése, a kockázatok és lehetőségek gondos felmérése, a környezetünk védelme, a környezetszennyezés megelőzése, alkalmazottaink, külső szolgáltatóink, ügyfeleink igényeinek, a minőség-, környezeti- és MEB teljesítményünk folyamatos növelése, a sérülések és az egészségkárosodás megelőzése iránti elkötelezettség figyelembevételével kívánjuk megvalósítani.

Célunk elérése érdekében:

Stratégiai irányvonalként folyamatosan vizsgáljuk a tevékenységünkhöz kapcsolódó minőségügyi kockázatainkat és lehetőségeinket, valamennyi környezeti hatást, egészségvédelmi és biztonsági kockázatainkat, melynek alapján meghatározásra kerülnek a minőség-, környezetirányítási és MEB céljaink, az integrált irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésének szellemében.
Minden munkatársunk elkötelezettséget vállal saját munkájáért, hogy Megrendelőink és minden érdekelt teljes megelégedettséggel és örömmel használja az általunk elkészített kiemelkedő minőségű létesítményeket.

Technológiai és technikai hátterünket folyamatosan korszerűsítjük, szervezetünket folyamatosan fejlesztjük, előrelátóan állunk hozzá Megrendelőink, érdekelt feleink, munkatársaink igényeihez.

Folyamatosan tökéletesítjük létesítményeink, valamint folyamataink minőségi-, környezetvédelmi, egészségvédelmi- és biztonsági színvonalát.

Törekszünk a környezetre ártalmas anyagok és technológiák alkalmazásának elkerülésére, a gazdaságos energiafelhasználásra, az ésszerű fenntarthatóság biztosítására.

Biztosítjuk a keletkező hulladékok megfelelő kezelését, az újrahasznosítható hulladékokat lehetőségeink szerint minél nagyobb arányban hasznosítjuk, gondoskodunk a veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlaníttatásáról.

Törekszünk az építési-bontási hulladékokból megfelelő minőségű termékek előállítására, a hasznosíthatósághoz szükséges lehetőségek folyamatos megtalálására és a szükséges feltételek biztosítására.
Azoknál a projekteknél, ahol közvetlen kapcsolatba kerülünk a természetes környezetünkkel, a természet védelmét messzemenően figyelembe vesszük.
Folyamatosan vizsgáljuk, hogyan előzhetőek meg a tevékenységeinkből eredő munkahelyi megbetegedések és balesetek. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság fenntartása során nem tűrünk kompromisszumot.
A lehetséges veszélyforrásokat felmérjük, ellenőrzés alatt tartjuk és vészhelyzeti intézkedésekkel felkészülünk a kedvezőtlen következmények súlyosságának csökkentésére. Alvállalkozóinkkal és beszállítóinkkal, mint külső szolgáltatóinkkal megismertetjük minőségügyi, környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági irányelveinket annak érdekében, hogy gyakorlatuk összhangban legyen a társaságunk által alkalmazott elvekkel és előírásokkal.

Elkötelezettek vagyunk a tevékenységünkhöz kapcsolódó megfelelési kötelezettségek betartása iránt, a változásokat figyelemmel kísérjük és rugalmasan reagálunk azokra.
Megrendelőink elégedettségét folyamatosan nyomon követjük annak érdekében, hogy hatékonyságunkat, versenyképességünket tovább tudjuk fejleszteni.
A folyamatos fejlődés jegyében a változásokra lehetőségként, illetve kihívásként tekintünk.