TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 „Tiszavasvári út-Derkovits utca csomópontjának fejlesztése”

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Közút NZRT.
Beruházás nettó értéke
850.368.132.- Ft.
Tervező
VIASYS Plan Kft., Szikszay Zoltán
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Molnárné Varga Viktória, Tuza Edit, Ványi Tamás
Kivitelezés kezdete / befejezése
2022. november/2023.szeptember

Rövid ismertetés

A beruházás keretében a Derkovits u. és a Tiszavasvári út Csalitos utcai csomópontjaiban 2×2 két forgalmi sáv és jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása történt. A Derkovits utcán az érintett szakasz hossza 41,202 m. A Csalitos u. – Kassa u. érintett szakaszának hossza 64,679 m és 23,085 m. A Tiszavasvári út északi oldalán elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút, déli oldalán elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút, valamint járda építésére került sor. Az érintett szakaszon összesen 5 db gyalog-kerékpáros átvezetést alakítottunk ki.
A járda szélessége 1,50 m. A gyalog és kerékpáros átvezetéseknél a gyalogos átkelőhely szélessége 3,00 m, a kerékpáros átvezetésé 2,00 m. Az érintett területen az útépítési munkákhoz kapcsolódóan elvégeztük a burkolatokon és környezetében keletkező csapadékvizek biztonságos elvezetését.