Beregi Árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése (Vásárosnamény és Lónya között)

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Beruházás nettó értéke
A szerződés nettó összege: 3.977.025.000,- Ft ebből a „KE-VÍZ 21” zRt. teljesítésének értéke: nettó 3.637.431.497,- Ft.
Kivitelezés kezdete / befejezése
2009.december.-2012. október

Rövid ismertetés

A beruházás során a Tisza jobb parti töltés 0+000-9+400 tkm és a 14+150-32+500 tkm szelvényei között 27,750 km elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése valósult meg (Lónya, Benk, Tiszakerecseny, Tiszaadony, Tiszavid, Tiszaszalka, Gergelyiugornya települések külterülete).

„KE-VÍZ 21” zRt. által végzett feladatok:
– Kiviteli tervek készítése.
– Töltéserősítés elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalon: 25.000 m hosszban, résfalépítéssel, 25.000 m aszfaltozott töltéskorona burkolatépítéssel.
– Töltésfejlesztéssel érintett földutak áthelyezése 11.055 m hosszban.
– 2 db közúti út keresztezés átépítése töltésszelvényben (Tiszaadony, Lónya).
– Árvízi monitoring fejlesztési feladatok – vízrajzi állomások építése, vízmércék átépítése – elvégzése.