A 48. sz. főút 3+500-30+006 km sz. közötti engedélyköteles szakaszok 11,5 tonnás burkolaterősítése

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Beruházás nettó értéke
12.738824.841.-Ft,
Tervező
CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Raska István, Zalai Balázs, Molnár István, Herczku Tamás, Készmárki Mónika, Varga Rita.
Kivitelezés kezdete / befejezése
2018.október / 2022. május

Rövid ismertetés

A 48. számú főút (3+500-30+006 km közötti szakasz) 24,921 km hosszú 2×1 forgalmi sávos II. rendű főút 11.5 tonnás burkolaterősítése, 12 méter koronaszélességgel, párhuzamos szervízutak építésével az érintett közművek kiváltásával, panoráma úti csomópont átépítése körforgalmi csomóponttá.