A „33. számú főút Nyíl utca – Hadházi úti csomópont átépítése”

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Beruházás nettó értéke
1.143 347 010. -Ft.
Tervező
GULIT Közlekedéstervező Mérnökiroda Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Helmeczi Miklós, , Orosz Attila.
Kivitelezés kezdete / befejezése
: 2021.augusztus / 2022.június

Rövid ismertetés

A fejlesztés keretében a 33. sz. főutat 454 méter hosszon, a csatlakozó szakaszt pedig 230 méter hosszon építették át. A Bem téri csomópontban valamennyi szigettel elválasztott jobbra kanyarodó sáv és a gyalogos közlekedést szolgáló járda elkészült. A könyvtárnál jelentős sávbővítés valósult meg. A Homok utcai csatlakozásnál lévő autóbuszmegállót nagy teherbírású bazaltbeton burkolattal alakították ki.
A szakaszosan és sávosan építhető jelentős közműkiváltás ( csapadékvíz elvezető rendszer, távközlési hálózat, elektromos hálózat, közvilágítási hálózat, DKV felsővezeték tartó oszlopainak kiváltása, jelzőlámpa szabályozás alépítményi hálózata) és az azt követő útépítési munkák indokolták a megvalósítás időtartamának hosszát.
A projekt keretében közel 12.000 négyzetméter felületen 1.700 köbméter aszfalt került beépítésre, emellett összesen 2.500 méter szegélyt helyeztek el. A villamos felsővezetéktartó oszlopok áthelyezését is el kellett végezni az érintett szakaszon, ennek megfelelően 12 darab oszlopot építettek át.