4911. j. országos közút (Kállói út) – Tünde utca kereszteződésben körforgalmú csomópont kialakítása, Nyíregyháza

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
„NIF” Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zRT.
Beruházás nettó értéke
396.270.049.- Ft
Tervező
Közműterv-M’ 93 Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Gulácsi Csaba, Ványi Tamás
Kivitelezés kezdete / befejezése
2021. április / 2021. szeptember

Rövid ismertetés

A tervezett körforgalmú csomópont a 4911. j. Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út 3+054 km. szelvényében került kialakításra, biztosítva a csomópontban a biztonságos közlekedést.
A körforgalmú csomópont környezetében gyalogos- és kerékpárút került kialakításra és minden ágán átkelőhelyek létesültek.
A projekt kivitelezésével érintett Kállói úti meglévő buszmegálló elbontásra került, új buszöböl kialakítására került sor.
A tervezett csomópont csapadékvíz-elvezetését a meglévő és tervezett víznyelőaknákkal a meglévő csapadékcsatorna biztosítja.
A projekt megvalósítása kapcsán kiváltásra került 22 kV-os, 0,4 kV-os villamos hálózat, D200 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték, DN150 és DN 300 ivóvízvezeték.
Továbbá új közvilágítási hálózat került kiépítésre, a tervezett körforgalmi csomópont valamint a gyalogos- és kerékpárút megvilágítása érdekében.
A körforgalom területén 520 cserjét ültettek el.