Beregi Árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése (Vásárosnamény és Lónya között)

Rövid ismertetés:

A beruházás során a Tisza jobb parti töltés 0+000-9+400 tkm és a 14+150-32+500 tkm szelvényei között 27,750 km elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése valósult meg (Lónya, Benk, Tiszakerecseny, Tiszaadony, Tiszavid, Tiszaszalka, Gergelyiugornya települések külterülete).

„KE-VÍZ 21” zRt. által végzett feladatok:
- Kiviteli tervek készítése.
- Töltéserősítés elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalon: 25.000 m hosszban, résfalépítéssel, 25.000 m aszfaltozott töltéskorona burkolatépítéssel.
- Töltésfejlesztéssel érintett földutak áthelyezése 11.055 m hosszban.
- 2 db közúti út keresztezés átépítése töltésszelvényben (Tiszaadony, Lónya).
- Árvízi monitoring fejlesztési feladatok – vízrajzi állomások építése, vízmércék átépítése – elvégzése.

Galéria