Szennyvíztisztító-telep Nyíregyháza-Polyákbokor

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Beruházás nettó értéke
2.077.193.855.- Ft
Tervező
KÖZMŰTERV-M „93” Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Szabóné Cs. Irma, Kovács Zoltán, Erdős Dániel és Szakady Géza
Kivitelezés kezdete / befejezése
2009.szeptember – 2013. október

Rövid ismertetés

Nyíregyháza-Polyákbokor 2.sz. szennyvíztisztító telep fejlesztése 11 000 m3/napi tisztítási kapacitással. A telepen felújításra és átalakításra került a meglévő szippantott szennyvízfogadó, elő- és utóülepítő medence, mechanikai tisztítómű.
Bővítésre és technológiai átalakításra került a biológiai medence. A felújított kezelő és szociális épületben került elhelyezésre 4 db AERZEN légfúvó , vegyszeradagoló berendezések, valamint a távfelügyeletet és beavatkozást lehetővé tevő irányítástechnikai rendszer. Telepítésre került a villamos energia biztonságos ellátásához szükséges 3 db száraz transzformátor a hozzátartozó 0,4 kV-os kapcsolóállomással. Megépült 2 db 1700 m3-es iszaprothasztó torony a kiszolgáló gépházzal és berendezésekkel, iszap elő- és utósűrítő medencével.
Az új iszapvíztelenítő gépházba került 2 db ALFA-LAVAL típusú elősűrítő és 3 db iszapcentrifuga. A keletkezett biogázhoz felépült 1 db duplamembrános gáztartály fáklyával és gázsűrítő gépház. Az új gázmotor és kazán gépházban elhelyezésre kerül a telep villamos és hőenergia ellátását biztosító1 db 250 kW-os gázmotor és 2 db kondenzációs kazán.