Szennyvíztisztító-telep Mérk

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Ecsedi-láp Viziközmű Beruházási Társulás
Beruházás nettó értéke
378.859.380,- Ft
Tervező
MÉR Bt
Projektben résztvevő szakemberek
Mezősi Marina, Kovács Zoltán és Kállai Péter
Kivitelezés kezdete / befejezése
2013. október-2015. március

Rövid ismertetés

Mérk szennyvíztisztító telepének építése 340 m3/napi tisztítási kapacitással. Az új egyesített épülettömbben került kialakításra az aktív eleveniszapos szakaszos időciklusú oldott oxigén alapján vezérelt SBR tisztító rendszer.
A technológia folyamatsorba elhelyezésre került 1 db MAIND TOP típusú hegerrács, homok és zsírfogó, az iszapkezeléshez pedig 1 db TENOFANGHI MONOBELT szalagprés, vegyszeradagoló, valamint a levegőellátást biztosító légfúvó berendezések. A távozó tisztított szennyvíz méréséhez automata mintavevő került telepítésre. Az új központi bejelzésű automatikai rendszer lehetővé teszi a telep teljes körű távfelügyeletét.