Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca-Csaló köz csomópontban körforgalom építése

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Vármegyei Jogú Város Önkormányzata
Beruházás nettó értéke
649.980.073 -Ft
Tervező
„KÖZMŰTERV-M’93” Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Gaál László, Kólya Ferenc, Tamás Ádám
Kivitelezés kezdete / befejezése
2019. március/2020. szeptember

Rövid ismertetés

A beruházás a Korányi Frigyes utca-Kosbor utcai körforgalomtól a Sóstóhegyi úti osztályozós csomópontig terjedő szakaszon került kivitelezésre.
A felújítási munkák során a szegély bontása, építése, burkolat megerősítése, hiányzó csapadékvíz elvezető létesítmények építése, meglévő közműszerelvények szintbe emelése, körforgalom létesítése a Korányi F. u.-Csaló köz útkereszteződésben, autóbusz-megállóhelyek bazaltbeton burkolatúvá történő átépítése, meglévő jártád, kerékpáros létesítmények akadálymentesítése, hiányzó közúti átvezetések kiépítése került kivitelezésre.
A Korányi F. u. – Csaló közi körforgalom létesítése során közvilágítási hálózat építési, kiváltási munka, ivóvíz vezeték kiváltási, gázvezeték kiváltás, hírközlő vezetékek védelembe helyezési és kiváltási munkáit, valamint gyalogos átkelőhelyek megvilágításának szabványosítási munkálatait végeztük el.