Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (Debreceni út – Kígyó utca csomópont átépítése)

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Beruházás nettó értéke
Összesen: 113.029.662,- Ft, ebből „KE-VÍZ 21” zRt. teljesítésének nettó értéke: 79.120.763,- Ft
Tervező
Közműterv-M’93” Közműtervező, Építő és Szolgáltató Kft
Projektben résztvevő szakemberek
Projektvezető: Karácsony János
Kivitelezés kezdete / befejezése
2016.09.06 – 2016.12.16.

Rövid ismertetés

Nyíregyházán átépítésre került a Kígyó utca, melynek során megvalósult a Debreceni úttal alkotott csomópontjának korrekciója. A Debreceni úton középsziget épült.
A csomópont átépítésével egyidejűleg megtörtént a Kígyó utca felől a csapadékcsatorna bekötése a Debreceni úton lévő már meglévő rendszerbe.
A kivitelezés több építési ütemben valósult meg.