„Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” Család utca Belső körút

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nyíregyháza Vármegyei Jogú Város Önkormányzata
Beruházás nettó értéke
169.448.930
Tervező
CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt, Tamás Ádám
Kivitelezés kezdete / befejezése
2020. március/2020 szeptember

Rövid ismertetés

A tervezett beruházás Nyíregyháza, Család utca – Belső körút csomópontban excentrikusan nyújtott egysávos körforgalom építés. Beavatkozási hossz: 21.85 m.
Család utca déli ága (Szegfű utca felé)
Csomópont építés miatt nyomvonal korrekció. Beavatkozási hossz: 54,34 m.
Család utca keleti ág (lakótelep felé)
Csomópont építés miatti nyomvonal korrekció és meglévő parkolók újra osztása. Beavatkozási hossz: 96,96 m.
Család utca északi ága (Szalag utca felé)
Csomópont építés miatti nyomvonal korrekció és meglévő buszöblök szabványosítása. Beavatkozási hossz: 101,95 m.
Belső körút nyugati ága (László utca felé)
Az érintett területen megtörtént a csapadékvíz elvezetés kiépítése.
Hálózatkiváltás és közvilágítás átépítés, bővítés történt. A tervezett körforgalom alá kerülő Magyra Telekom alépítményeire vasbeton védelmet kellett építeni. A DIGI Kft. alapépítményi hálózata az útburkolat építéssel jelentősen érintett, melyet védelembe kellett helyezni. Ivóvíz kiváltás volt szükséges..