3813.sz.út Nyíregyháza Nyugati elkerülő 10+600-14+711 km sz. közötti szakasz (38.sz. főút és 3822 j. út között)

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Beruházás nettó értéke
3.754.931.025. -Ft
Tervező
CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft.
Projektben résztvevő szakemberek
Gulácsi Csaba, Ványi Tamás, Győri Zsolt.
Kivitelezés kezdete / befejezése
2018. március/2019. október

Rövid ismertetés

10+600-14+721 km sz. között 4121 m egybefüggő hosszon új nyomvonalon vezetett új 2×1 forgalmi sávos országos közút (összekötőút) építése
1 db új, szintbeli, körforgalmi csomópont kiépítése a 14+721 km szelvényben
6.787 m3 saját gyártású aszfalt beépítése amelyből 6153 m3 gumival modifikált bitumenből készült aszfalt.
144.268 m3 töltés építés.
1.047 m NA600 ivóvízvezeték kiváltás.
279 m NA800 gázvezeték kiváltás.