Szennyvíztisztító-telep Nyírtelek

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulás
Beruházás nettó értéke
282.248.737,- Ft
Tervező
MÉR Bt
Projektben résztvevő szakemberek
Projektvezető helyettes: Borbély Norbert; Technológiai gépészet: Erdős Dániel; Építésvezető: Lénárt András
Kivitelezés kezdete / befejezése
2013.09.30.-2015.04.15.

Rövid ismertetés

Nyírtelek szennyvíztisztító-telep korszerűsítése 640 m3/napi tisztítási kapacitással. A telep rekonstrukciója során felújításra került a teljes belső úthálózat, a folyékony hulladékfogadó, 2 db utóülepítő, 1 db fertőtlenítő medence, a szociális épület.
Megépült 2 db denitrifikáló és levegőztető egyesített biológiai műtárgy, 1 db iszapsűrítő medence, 1 db folyékony hulladék átemelő. Az új technológiai épületben nyert elhelyezést a gépi rács és homokfogó, az iszapvíztelenítő szalagprés és vegyszeradagoló berendezés. Kiépítésre került a központi bejelzésű automatikai rendszer, amely lehetővé teszi a telep teljes körű távfelügyeletét.