Szennyvíztisztító-telep Ajak

Rövid ismertetés:

Ajak település szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukciója, szennyvíztisztító-telep korszerűsítése és bővítése 370 m3/napi tisztítási kapacitással.
A régi műtárgyak felújítása mellett megépült 2db denitrifikáló és levegőztető egyesített biológiai műtárgy, 1db utóülepítő medence.
A meglévő épület átalakításával új gépi rács és homokfogó került telepítésre. Új épületbe került a kor követelményeinek megfelelő színvonalú iszapvíztelenítő berendezés. A technológiához illeszkedő központi bejelzésű automatikus üzemet biztosító irányítástechnikai rendszer került kiépítésre. A távozó szennyvíz méréséhez automata mintavevő került telepítésre. A telep rekonstrukciójával megoldódott a távozó, tisztított szennyvíz minőségre vonatkozó követelményrendszer kielégítése.

Galéria