Szennyvíztisztító-telep Ajak

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Felső-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulás
Beruházás nettó értéke
454.780.105.-Ft
Tervező
MÉR Bt, REAL-DAT KFT ; VEZÉRSZÁL KFT; KÖZMŰTERV-M”93″ KFT
Projektben résztvevő szakemberek
Projektvezető: Borbély Norbert; Technológiai gépészet: Kovács Zoltán; Építésvezető: Kazuska Sándor
Kivitelezés kezdete / befejezése
2014.02.25-2015.09.25

Rövid ismertetés

Ajak település szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukciója, szennyvíztisztító-telep korszerűsítése és bővítése 370 m3/napi tisztítási kapacitással.
A régi műtárgyak felújítása mellett megépült 2db denitrifikáló és levegőztető egyesített biológiai műtárgy, 1db utóülepítő medence.
A meglévő épület átalakításával új gépi rács és homokfogó került telepítésre. Új épületbe került a kor követelményeinek megfelelő színvonalú iszapvíztelenítő berendezés. A technológiához illeszkedő központi bejelzésű automatikus üzemet biztosító irányítástechnikai rendszer került kiépítésre. A távozó szennyvíz méréséhez automata mintavevő került telepítésre. A telep rekonstrukciójával megoldódott a távozó, tisztított szennyvíz minőségre vonatkozó követelményrendszer kielégítése.