471. sz. főút burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzése

BERUHÁZÓ / MEGRENDELŐ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Beruházás nettó értéke
Összesen: 5.482.246.220,- Ft, ebből 33%-a: 1.810.461.253,- Ft („KE-VÍZ 21” zRt. része)
Tervező
TERV-TÁR Bt.
Projektben résztvevő szakemberek
Győri Zsolt; Gulácsi Csaba, Lajti Tibor; Kujbus György
Kivitelezés kezdete / befejezése
2016.március – 2017. augusztus

Rövid ismertetés

16,44 km hosszú másodrendű főút 11,5 t burkolaterősítése; ívkorrekciók elvégzése;
2 db vasúti átjáró felújítása;
1 db körforgalom építése; közúti járműosztályozós csomópontok létesítése;
közvilágítás építése és közműkiváltások elvégzése.
Főbb becsült mennyiségek: földmű építése: 157.330m3, aszfaltburkolat építése: 25.677m3, szegélyépítés: 8.565m3, közúti visszatartó rendszer építése: 6.318m3, térkő burkolat építése: 1.270m2, szivárgó építés: 8.880m2, burkolat árok építés: 9.695m2, közvilágítás: 3.982m, gázkiváltás: 1.140m, ivóvízvezeték kiváltás: 90m, elektromos hálózat építés: 1.761m, hírközlő vezeték építés: 16.169m, fa, cserje ültetés: 9.145db.