Irodák

A “Ke-Víz 21” Zrt. magas-mélyépítés, útépítés és aszfaltgyártás irodáink és telepeink.

Magasépítés

Dinamikusan fejlődik a magasépítési tevékenységünk, melynek révén komplex beruházások valósulnak meg a több tízmillióstól a milliárdos nagyságrendig. Ezt tükrözi például a Hodász Fülpösdaróc Ápoló-gondozó otthonának építése, a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok kivitelezése, Lugas Szálloda bővítési munkálatai, illetve a nagy volumenű Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciós fejlesztése, valamint a záhonyi és a nyíregyházi MÁV pályaudvarok rekonstrukciója. Nemrég fejeződött be a nyíregyházi Élményfürdő és a nyírábrányi Idősek Otthonának kivitelezése, jelenleg pedig folyamatban van a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium épületeinek felújítása és Nyírbogdányban egy 50+50 férőhelyes óvoda építése.

Szakembergárdánk magas fokú szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkezik. 22 mérnököt alkalmazunk jelenleg, akik között több fiatal is helyet kap, ebből 8 mérnök dolgozik a magasépítésen. Lehetőséget biztosítunk számukra többirányú képzések révén a továbbtanulásra is, mivel a humán erőforrás folyamatos fejlesztésével tudjuk garantálni a korszerű új ismeretek és technológiák elsajátítását, illetve azok beépítését tevékenységünkbe. Folyamatosan pályáznak a térségben megvalósítandó nagyobb építési, illetve korszerűsítési beruházásokra. Egy-egy munka kivitelezése, illetve a munkálatok irányítása, ellenőrzése teamekben történik.

A magasépítési iroda munkája nagyon összetett, több beruházásnál szükséges bevonni a mélyépítő és az útépítő iroda munkatársait is a kivitelezés során. Ez az irodák közötti jó együttműködés teszi lehetővé nagy és komplex beruházások megvalósítását.

Technikai felszereltségünk magas színvonalú, folyamatosan fejlődő és korszerűsödő. A tervszerű javításokkal és karbantartásokkal saját egységeinken túlmenően a holding cégeknek is állandóan biztosítani tudjuk a kivitelezéshez szükséges főbb munkagépeket.

A társaságunk – az állandó partnerek mellett – folyamatosan bővülő beszállítói körrel rendelkezik. Az ISO minőségbiztosítási rendszernek köszönhetően, különös gondot fordítunk arra, hogy az alvállalkozók, beszállítók kiválasztásánál érvényesüljenek a maximális minőségi feltételek.

Mélyépítés 

A „KE-VÍZ 21” alap ágazata a mélyépítés, már a cég megalakulása óta. A munkákat tekintve akkor még a gázvezeték hálózatok, telefonhálózatok építésével is foglalkozott a cég, de a legkiemelkedőbb profilja akkor a szennyvízcsatorna hálózatok és a szennyvíztisztító telepek építése volt.

Bár a csatornázás egyenlőre háttérbe szorult, az utóbbi években a Tiszán levonuló árhullámok szükségessé tették az árvízvédelmi rendszer fejlesztését. 1998. és 2001. márciusa között ugyanis 28 hónap alatt négy rendkívüli árvíz vonult le a Tiszán. A 2001-es árvíz okozta a legtöbb kárt, mely során gátszakadás is történt 2 helyen, összesen 21 települést fenyegetett elöntés. A veszélyeztetett területről ki kellett telepíteni a lakosságot is, a védekezés napi költsége 150-200 millió Ft-ba került. Ezt követően a kormány jelentős lépéseket tett a megelőzés, vagyis a töltések fejlesztése érdekében. Ez egy új profilt hozott a cég életébe, melynek bevezetése sikeresen megtörtént és a mai napig is működik.

A szakemberek felismerték azonban, hogy nem elegendő a töltéseket a mértékadó árvízszint + 1 m-re megépíteni, hanem az árvíz szintjének csökkentésére is szükség lehet szélsőséges esetekben. A statisztikák szerint 2-3 évente kis, 5-6 évente jelentős és 10-12 évenként rendkívüli árvizekkel számolni. Mint minden folyónál, így a Tisza esetében is figyelembe kell venni azon országok védelmi rendszereit is, amelyek határosak Magyarországgal. Ukrajnában ugyanis nagymértékű töltésfejlesztéseket hajtottak végre tározók építése nélkül, vagyis az árhullám átvonul a térségen. Magyarország kormánya hosszú távra tervezve a Vásárhelyi Terv megalkotásával az első ütemben hat árapasztó tározó létesítését tűzte ki célul összesen 24 ezer ha területen, melyek az árvizek szintjét hivatottak csökkenteni -tervek szerint 60-80 cm-el – és a lét- és vagyonbiztonságot növelik.

Ezen beruházások hatalmas mennyiségű földmunkával valósulnak meg több milliárd forint értékben. Ennek első láncszeme a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó, melyet cégünk konzorciumban valósított meg.

Ugyancsak a Vásárhelyi Terv keretein belül készül el az előző munkához szorosan kapcsolódó Cigánd-Tiszakarádi tájgazdálkodási mintaterület megvalósítása, melyet szintén társvállalkozásban végeztük.

A piaci igények természetesen nagymértékben meghatározzák a mélyépítési ágazat jelenét, illetve a jövőjét. Az Európai Unió által támogatott környezetvédelem harmadik eleme a hulladékgazdálkodás fejlesztése. A közelmúltban térségünkben is zajlottak  nagyarányú fejlesztések e területen, melyhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, illetve néhány zempléni település, összesen 241 Önkormányzat csatlakozott. A konzorciumban megvalósított beruházás első ütemében,  Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden épültek meg a hulladéklerakó és hulladékválogató telepek.

Jelenleg az országban újabb mélyépítési fejlesztések is elindultak, ezek pedig az elavult ivóvízvezetékek cseréi. Ezek a rendszerek több ütemben épültek meg különböző anyagú vezetékekből, melyek egyike az azbesztcement cső. Ma már világosan kimutathatóak ennek az egészségre gyakorolt káros hatásai, tehát a cseréjük mindenképpen kívánatos. Társaságunk e területen is aktívan tevékenykedik.

A természeti viszonyok és az időjárás változásával még egy probléma is napvilágra került. Nevezetesen az, hogy a csapadékvíz elvezető rendszerek szintén korszerűsítésre, bővítésre szorulnak. A heves esőzések vizét a jelenlegi rendszerek nem képesek elvezetni, így azokat tervszerűen ki kell építeni. Társaságunk e területen is sikeresen jelen van.

Az iroda szakembergárdája az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül. Több fiatal kapott helyet, akiknek még tapasztalatot kell szerezniük ahhoz, hogy megbízhatóan és pontosan tudják végezni feladatukat. Ehhez persze a lelkesedésük és akaratuk megvan, mely a jövőre nézve biztató.

Útépítés

A régióban egyre nagyobb teret hódít az útépítési és útfenntartási szolgáltatás, kivitelezés, ezért az új feladathoz új részleget alakított ki a Társaság. 2003-ban megalakult az útépítési üzletág.

Aszfaltkeverő telep

2003-ban Nagyhalász-Homoktanyán 20.700 m2 területen átadásra került az aszfaltkeverő telep, mely a legkorszerűbb számítógéppel vezérelt telepek közé sorolható. Tartozik hozzá egy RCI 90-90/S típusú mobil törőberendezés is, így az üzletág költségtakarékos és környezetkímélő eljárással alkalmassá vált a bontásból kikerülő építési anyagok újrahasznosítására. Az aszfaltkeverő berendezéssel a technológiai receptura szerint meghatározott összetételű ásványi adalékanyagok és azok szemcséit bevonó kötőanyag összekeverésével a hengerelt melegaszfalt minden típusát gyártani lehetett.

Az aszfaltkeverő telephez kapcsolódó bedolgozó gépláncok garantálják a folyamatos minőségi-ellenőrzés mellett végzett magas színvonalú tevékenységet.

2005-ben szükségessé vált a telep kibővítése, ami 13.800 m2  többlet terület hozzáadását jelentette. Így jelenleg a telep 34.500 m2 alapterületen működik. A termelékenység fokozása érdekében, a 2005-ben beszerzésre került egy INTRAME RM-200 típusú, 200 t/h kapacitású aszfaltkeverő gép, mely szintén magas fokon automatizált és számítógéppel vezérelt berendezés. Az aszfaltgyártás maximális kapacitása 100.000 t/év.

2005-ben a nagy kapacitású aszfaltkeverő mellett beszerzésre került egy újabb VÖGELE SUPER 1900 típusú, TV paddal felszerelt szintvezérelt aszfaltfiniser és a hozzá tartozó bedolgozó géplánc. Jelenleg a két bedolgozó géplánc garantálja az I. osztályú minőségű teljesítést.

Az üzletág megalakulása óta legjelentősebb kivitelezési tevékenységének az új utak építését, a meglévő útpályaszerkezetek megerősítését és rekonstrukcióját tekinti. Mindezek keretében az önkormányzati utaktól kezdve az új ipari parkok és üzletközpontok úthálózatán keresztül a városi elkerülő utakon át a hídpályaszerkezetek felújításával bezárólag vesz részt a létesítmények kivitelezésében. Az utakat hagyományos vagy a különleges követelményeknek megfelelő aszfaltburkolatokkal látja el.